Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Nokian Neulomo Oy:n kilpailu-, kampanja- sekä verkkopalveluiden käyttäjärekisteri
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Nokian Neulomo Oy
Tanhuankatu 2
37100 Nokia
Y-tunnus 2726719-4

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Nimi: Joonas Alamettälä
  Puhelin: 040 536 4830
  Sähköposti: joonas.alamettala@neulomo.com
 1. Rekisterin nimi

Nokian Neulomo Oy:n kampanja-, kilpailu- sekä verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja voidaan käyttää

 • kampanjoiden ja kilpailujen toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi •                          osallistujan tai osallistujan tunnistamiseksi
 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • etunimi ja sukunimi •                          yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta tai käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta tai käyttäjältä itseltään hänen ilmoittaessaan tietonsa rekisterinpitäjälle kilpailuun tai kampanjaan osallistumisen yhteydessä. Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan analytiikan ja evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan yritykseen kuuluville tahoille.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2-5 kohtien mukaisin perustein.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjätietokannan käyttöoikeus Nokian Neulomo Oy:n kilpailuihin ja kampanjoihin on työntekijöillä sekä rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta vastaavilla työntekijöillä.

 1. Rekisteriin tallennettujen tietojen tarkastus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle tai se voidaan esittää henkilökohtaisesti edellä mainitussa osoitteessa